Valaistuksen älyohjaus

Valaistuksen ohjauksella valaistusta ohjataan käyttötarpeen mukaan. Valaistuksen yleisimpiä ohjaustapoja ovat läsnäolo-ohjaus, kello-ohjaus, hämäräkytkin-ohjaus ja porrasvalo-ohjaus. Valaistuksen ohjauksella saavutettava kustannussäästö riippuu valaistuksen käyttötarkoituksesta ja määrästä sekä valitun ohjausjärjestelmän asetuksista ja ominaisuuksista. Valaistuksen määrää voidaan ohjata mm. seuraavilla tavoilla:

  • manuaalinen himmennys
  • tilanneohjaus
  • päivänvalo-ohjaus
  • poissaolovalaistus, jossa valaistus himmennetään läsnäolotiedon avulla pienemmälle tasolle, kun tilassa ei oleskella

Valitulla ohjaustavalla saavutettava energiansäästö riippuu mm. päivänvalon saatavuudesta, anturien määrästä ja niiden sijoittelusta, tilojen käyttöajasta ja ohjausjärjestelmän asetuksista.

Älykäs valaistuksen ohjaus

Valaistuksen laatua, käyttömukavuutta ja energiatehokkuutta voidaan parantaa merkittävästi älykkäillä valaistuksen ohjausjärjestelmillä, jotka automaattisesti huomioivat muutokset päivänvalossa ja reagoivat liikkeeseen sekä läsnäoloon valaistusalueella. Älykkyys mahdollistaa monipuolisen valaistustilanteiden hallinnan ja valaistuksen energiatehokkaan käytön.

Langattoman ohjausjärjestelmän etuja ovat joustavuus, ohjausmahdollisuudet, muokkaamisen ja laajentamisen helppous sekä merkittävät säästöt asennuskustannuksissa. Langattomat ohjausjärjestelmät tuovat kustannustehokkaan vaihtoehdon etenkin saneerauskohteiden valaistusjärjestelmien uusimiseen, jossa järjestelmän käyttöönotto on nopea ja sujuva.

Älykäs valaistus säästää energiaa vähentämällä valaistuksen päälläoloaikaa silloin, kun valaistusta ei tarvita ja vähentämällä valaistustehoa silloin, kun valaistustarve ei ole suuri.

Älykkäällä ohjauksella voidaan myös muuttaa valon värilämpötilaa ja siten parantaa tilojen toiminnallisuutta. Valon värisävyä vaihtavien älyvalaisimien hyöty perustuu siihen, että valon eri taajuudet vaikuttavat vireystilaan. Kylmempi sininen valo piristää ja lämmin punertava valo rauhoittaa.

Mitä on älykäs valaistus?

Älykkäässä valaistuksessa tietotekniikka ja elektroniikka nivoutuvat yhteen. Erilaiset laitteet keräävät tietoa, jota ne jakavat keskenään ja hyödyntävät valaistuksen ohjaamisessa. Älykäs valaistus voi olla pilvipohjainen ohjelmistoratkaisu, jolla valvotaan, säädetään ja kerätään dataa valaisimilta. Valaisimet eivät ainoastaan valaise, vaan ne voivat myös havainnoida ympäristöään ja välittää tietoa. Älykäs valaistus voi tuottaa dataa, jota voidaan hyödyntää useissa erilaisissa käyttötarkoituksissa, kuten tilojen käyttöasteen selvittämisessä, turvallisuuden parantamisessa ja siivouksen suunnittelussa.

Säästöjä älykkäällä valaistuksella

Älykäs valaistus säästää energiaa. Älykäs valaistus osaa vähentää valaistuksen päälläoloaikaa silloin, kun valaistusta ei tarvita ja valaistustehoa silloin, kun valaistustarve ei ole suuri.

Paranna älyllä viihtyvyyttä, turvallisuutta ja tuottavuutta

Älykkäällä valaistuksella voidaan parantaa tilojen viihtyvyyttä, lisätä työn tuottavuutta sekä turvallisuuden tunnetta. Älykkäällä valaistuksella voidaan myös opastaa ja lisätä vuorovaikutusta. Älyvalaistusta voidaan käyttää turvallisuuden lisäämiseen esimerkiksi ulkoilualueilla, teollisuudessa tai varastoissa kirkastamalla valaistusta siellä, missä ihmisiä tai koneita liikkuu.