Kuka saa tehdä sähkötöitä

Sähköasennustöitä saavat tehdä vain sähköalan ammattilaiset, joilla on alan vaatima koulutus sekä asianmukaiset oikeudet. Sähköurakoitsijalla ja sähkölaitekorjaajalla pitää olla lisäksi sähköturvallisuusvaatimuksiin perehtynyt vastuuhenkilö, jota kutsutaan sähkötöiden johtajaksi.

Tavallinen sähkönkäyttäjä ei saa tehdä kiinteitä sähköasennuksia, kuten kiinteiden valaisimien, pistorasioiden tai kytkimien asennuksia. Tavallinen sähkönkäyttäjä voi tehdä ainoastaan joitakin pieniä töitä, jotka tietää varmasti osaavansa ja joista voi aiheutua vain vähäistä vaaraa tai häiriötä. Näissäkin töissä vaatimuksena on, että töiden tekijä on kyseisiin töihin ja niiden sähköturvallisuutta koskeviin vaatimuksiin perehtynyt tai opastettu.

Sähköalan ammattilainen varmistaa turvallisen käytön

Käyttämällä sähköalan ammattilaista varmistat turvallisen käytön ja laadukkaan lopputuloksen. Tekijällä on aina vastuu käyttämistään sähkölaitteista ja asennuksista ja niihin tekemistään toimenpiteistä. Koska väärä käyttö tai väärin tehdyt toimenpiteet voivat aiheuttaa hengen- tai palovaaran, on syytä tietää mitä tekee ja tarvittaessa pyytää apua sähköalan ammattilaiselta.

Tavallinen sähkönkäyttäjä voi itse asentaa sisustusvalaisimen valaisinpistokkeeseen tai liittää valaisimen sokeripalaan, edellyttäen että hän tietää mitä tekee ja noudattaa ohjeita tarkasti. Jos valaisimen asennus edellyttää sähkörasioiden avaamista tai kiinteiden sähköasennusten muuttamista, saa tehtävän suorittaa vain sähköalan ammattilainen.

Lisätietoja kodin sähköturvallisuudesta löydät Turvallisuus- ja kemikaaliviraston sähköoppaasta.