Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Old-Max Oy/Valogalleria.fi, Tierankatu 8
20520 Turku

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Marjut Lindström

Rekisterin nimi:
Valogalleria.fi:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Asiakassuhteen ylläpito

Rekisterin tietosisältö:
Rekisteri sisältää asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot, joita ovat sukunimi, etunimet, syntymäaika, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite sekä lupa tai kielto lähettää sähköistä suoramarkkinointia. Rekisteröityneiden asiakkaiden osalta rekisteri sisältää myös käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Rekisterin tietolähteet:
Asiakkaan rekisteröityessä tai tilatessa antamat tiedot verkkokaupassa.

Tietojen luovuttaminen:
Valogalleria.fi ei luovuta rekisterin tietoja kolmansille osapuolille. Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisterin tietosisältö säilytetään tietokannassa, joka on suojattu salasanoin ja Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat lukituissa konesaleissa ja järjestelmä on suojattu palomuurilla. Asiakasrekisteriin on pääsy vain sellaisilla Valogalleria.fi:n työntekijöillä, joiden työtehtävien suorittamiseen pääsy on tarpeellista. Asiakasrekisteri on suojattu henkilökohtaisin salasanoin.