Kuva: Hide-a-lite

Kulkureittien valaistuksessa olennaisinta on:

  1. Miettiä valmiiksi reitit, jotka halutaan valaista
  2. Tarkkailla kulkureittejä ympäröivää luontoa ja rakennuksia ja sovittaa valaistus niihin sopivaksi. Huomiota tulee kiinnittää esimerkiksi valon väriin, valaisinten muotoon ja valon suuntaan.
  3. Käyttää sekä toiminnallista valaistusta että kohdevalaistusta tasapainoisen valaistuksen rakentamiseksi.

Valoilla voidaan nostaa esille kasvillisuutta tai rakennuksen ja piha-alueen mielenkiintoisimpia yksityiskohtia. Ympäristöä kannattaa tutkia suunnittelua ennen tarkasti, jotta voi löytää ne osa-alueet, joita halutaan nostaa esille pimeästä. Ulkovalaistuksessa on myös tärkeää, ettei kulkureittiä tai kohdetta ylivalaista, sillä hämärässä häikäisyn riski on suurempi. Häikäisyä voidaan estää käyttämällä useita pienempitehoisia valopisteitä yhden kirkkaan valopisteen sijaan. Valitse valaisimet rakennuksen tyyliin sopiviksi ja mieti valon värilämpötilan ja määrän sopivuus kulkureitin tai valaistavan kohteen ympäristöön.

Hajauttamalla valaistusta saadaan aikaan mielenkiintoisempi vaikutelma samalla piha-alueen laajentuessa pimeällä. Hajauttamista voi tehdä esimerkiksi sijoittamalla pylväsvalaisimia tontin eri osiin. Usein mielenkiintoisimman valaistuksen saa rakennettua kuitenkin yhdistämällä toimintoja tukevaa valaistusta ja koristevalaistusta keskenään. Hajauttamalla lisätään siis tilan tuntua ja mielenkiintoa.

Ulkovalaistuksen suunnittelussa erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota IP-luokitukseen. Se kertoo valaisimen vesisuojauksen tason sekä sen miten valaisin on suojattu vieraiden esineiden ja pölyn sisäänpääsyltä. IP-luokitus ilmaistaan kirjainyhdistelmällä IP, jota seuraa kaksi numeroa. Ensimmäinen numero ilmaisee tuotteen suojan pölyä, liikuttelua ja sisään tunkeutuvia aineita vastaan. Toinen numero ilmaisee, miten tuote on suojattu vedeltä ja höyryltä. Mitä korkeampi IP-luokitus on, sitä paremmin se kestää likaa, kosteutta ja vettä.

Valaisimen kestävyyteen vaikuttaa myös maalipinnan ja valmistusmateriaalin laatu. Tämä tulee ottaa huomioon etenkin silloin, kun valitaan valaisimia haastaviin olosuhteisiin, kuten saaristoon, jossa suolapitoista vettä kertyy valaisimien päälle. Lue lisää suojausluokista täältä.

Kuva: Hide-a-lite

Valaistus voidaan toteuttaa kulkureiteille epäsuoraa valoa antavilla valaisimilla, joiden valonlähde ei ole suoraan näkyvissä tai suoraa valoa antavilla valaisimilla, jotka jakavat valoa valaisimen heijastinpinnan kautta ympäristöönsä. Erityisesti alueilla, joissa valon avulla halutaan lisätä turvallisuutta, suoraa valoa käytetään paljon, sillä sen läheisyydessä yleisvalon määrä on usein suuri. Ulkovalaistuksen suunnittelussa kannattaa miettiä kumpaa tapaa haluaa käyttää ja rakentaa valaistus tämän valaistustavan ympärille.

Epäsuoraa valoa tuottavilla valaisimilla saadaan luotua erityisesti miellyttäviä ja rauhallisia kokonaisuuksia. Huomiota kannattaa kuitenkin kiinnittää valaisimen valotehoon, sillä epäsuora valo perustuu valon heijastumaan valaistavasta pinnasta. Epäsuoraa valoa antavilla valaisimilla on mahdollista indikoida hyvin kulkusuuntaa eli ne ohjaavat hyvin pimeässä oikealle kulkureitille ja heijastavat valoa pihatielle tai polulle.

Harmonisen valaistuskokonaisuuden luomiseksi tulee miettiä myös ulkovalojen ja talon valojen yhteensopivuutta. Onnistuneesti valittujen kulkuvalojen avulla pystyy ryhmittämään kulkemista tontille, lisätä tilan tuntua ja turvallisuutta sekä rakentaa esteettisesti miellyttävän ympäristön kiinteistölle, myös pimeässä.

Vielä viimeisenä huomiona maahan upotettavien valojen kohdalla kannattaa huomioida sijoittelu. Valaisimet kannattaa sijoitella kulkureitille harkiten ja suunnitella valaisinten suuntaus niin, että ne eivät häikäise ohikulkijoita. Maavalot toimivatkin usein kauniisti silloin kun ne on sijoiteltu seinämien ja kasvustojen viereen. Jos rakennuksen seiniä käytetään kulkureittien valaisemiseen, tulee huomioida ettei valo häikäise mihinkään suuntaan, esimerkiksi ikävästi naapurin puolelle.