Hyvin suunniteltu valaistus lisää myyntiä

Myymälätilan valaistuksella voidaan viestittää asiakkaalle yrityksen brändin mukaista tunnelmaa ja mielikuvaa. Valaistuksella voidaan myös kiinnittää asiakkaan huomio yksittäisiin tuotteisiin tai palveluihin. Oikean tasoisessa ja miellyttävässä valaistuksessa asiakas viihtyy myymäläympäristössä pidempään.

Hyvin suunniteltu myymälävalaistus houkuttelee ostamaan. Myymälän valaistussuunnittelun tehtävänä on löytää oikea tasapaino yleisvalaistuksen ja korostusvalaistuksen välillä. Oikein suunniteltu valaistus korostaa tuotteiden erilaisuutta ja antaa asiakkaalle mahdollisuuden keskittyä tuotteen lähempään tarkasteluun. Korostusvalaistuksen tehtävänä on nostaa haluttujen tuotteiden ominaisuuksia esiin. Liiallinen korostaminen toimii kuitenkin helposti käänteisesti eli mikään yksityiskohta ei nouse esiin. Käytä siis myymälässä harkiten sekä korostusvaloa että yleisvaloa. Näin luot tilaan kirkkaammin ja maltillisemmin valaistuja alueita.

Myymälätila muuttuu ja elää. Huomioi valaistuksen suunnittelussa, että valaistusratkaisu kestää aikaa ja on muunneltavissa. Myymälämiljöö harvoin pysyy täysin muuttumattomana vuodesta toiseen, vaan se elää tuotteiden ja tilojen muutostarpeiden mukaan. Valaistusratkaisujen tulisi olla helposti muunneltavissa näiden muuttuvien tarpeiden mukaan. Tämän johdosta erilaiset muunneltavat kiskoratkaisut ja säädettävät valaistusratkaisut ovat myymälätiloissa suosittuja.

Myymälävalaistuksessa valaisimen tekniset ominaisuudet nousevat esiin. Valasimen tuottama valon määrä ja värintoistoindeksi ovat keskeisiä kriteereitä. Myymälävalaistuksessa on tärkeää, että tuotteisiin kohdennettu valo ei häikäise asiakasta, vaan valo korostaa myynnissä olevia tuotteita. Myymälävalaisimissa korostuukin valotehon ja värin lisäksi valaisimen optiset ominaisuudet. Oikeilla optiikkavalinnoilla valoa voidaan kohdentaa hallitusti.

Myymäläkiinteistöissä valoja pidetään päällä usein pitkiä aikoja kerrallaan. Toiminnot kuitenkin vaihtelevat kellonajan mukaan, eikä koko tilaa ole välttämättä tarkoituksenmukaista valaista kokoaikaisesti täydellä teholla. Myymälävalaistuksen määrää optimoidaan usein aikaohjausta, liiketunnistusta ja päivänvalo-ohjausta hyväksi käyttäen. Valaistuksen tehoa voidaan säädellä myös automaattisesti sen mukaan, onko liiketila avoinna vai kiinni. Älyohjauksella pyritäänkin optimoimaan valojen käyttöä ja sitä kautta pienentämään valaistuksen aiheuttamia kustannuksia.

Sisävalaistusstandardin mukaan myymälän valaistusvoimakkuudeksi, kassa-aluetta lukuun ottamatta, suositellaan keskimäärin 300 luksia. Lisäksi oikean värilämpötilan valinta on olennainen osa liiketilan valaistussuunnittelua. Värilämpötila voi luoda joko lämpimän tai kylmän ympäristön ja vaikuttaa sitä kautta tuotteiden esitystapaan.

Myymälätilojen tarkemmat suositukset ovat määritelty sisävalaistusstandardissa, SFS-EN 12464-1.