Valaistusvoimakkuus ja sen muunneltavuus

Työpisteen valoergonomiaan vaikuttaa työpisteen sijoittelu suhteessa luonnonvaloon ja käytettävissä oleviin valaisimiin ja niiden sijoitteluun.

Työtilan valaistus olisi hyvä pyrkiä toteuttamaan yhdistämällä epäsuoraa ja suoraa valoa. Toimistoissa työpisteiden valaistus toteutetaan yleensä käyttämällä riippuvalaisimia sekä erillisiä työpistevalaisimia. Kotitoimistoissa valopisteiden olemassa olevat paikat ja tilan muu käyttötarkoitus rajoittavat usein optimaalista valontuloa.

Tarvittavaan valonmäärään vaikuttavat yksilölliset tekijät, kuten ikä ja työtehtävien luonne. Sekä iän että tarkkuutta vaativien tehtävien myötä valon tarve usein kasvaa. Monissa työtilojen valaisimissa on nykyään mahdollista säätää valon voimakkuutta, jolloin yksilölliset tarpeet voidaan huomioida.

Valon värilämpötila

Valaisimen värilämpötila kertoo sen, tuottaako valaisin kylmän sävyistä vai lämpimän sävyistä valoa. Suosituin valon värilämpötila toimistoihin ja työpisteisiin on 4000K. Täältä voit lukea lisää valon värilämpötiloista.

Häikäisemättömyys

Työpistettä ei tulisi sijoittaa suoraan ikkunan eteen, sillä häikäisy ja valoisuuserot rasittavat helposti silmiä. Parempi paikka työpisteelle on ikkunan viereisellä seinällä.

Häikäisyä syntyy, kun valaistavan pinnan valaistusvoimakkuus on sopimaton tai se muuttuu liian nopeasti, jolloin silmällä ei ole riittävästi aikaa sopeutua muutokseen. Häikäisy voi olla suoraa häikäisyä tai epäsuoraa heijastushäikäisyä.

Häikäisyä aiheuttavat sekä valaisimet että päivänvalo. Häikäisy voi olla suoraan näkökentässä tai se voi heijastua lähiympäristön kautta. Yksi tapa vähentää  häikäisyä on käyttää riittävän hyvin häikäisysuojattuja valaisimia. Kiusahäikäisyä esiintyy silloin, kun valaisimen tai lampun pinnan valoisuus on suurempi kuin mihin silmä on sopeutunut. Kiusahäikäisyä voidaan osaltaan vähentää kasvattamalla tilan muiden pintojen valoisuutta.

Työskenneltäessä ei koko ajan katsota työkohdetta, vaan katseen suunta vaihtelee tilassa työpisteen ja työpistettä ympäröivän tilan välillä. Mikäli työkohteessa ja ympäristössä on hyvin erilaiset valovoimakkuudet, joutuvat silmät tekemään enemmän työtä sopeutuessaan tilanteesta toiseen. Tilan visuaalinen selkeys on sitä suurempi ja työskentely sitä helpompaa, mitä paremmin valovoimakkuusjakauma on tilassa suunniteltu.

Seuraavia seikkoja tulisi välttää

  • Liian suurta valovoimakkuutta, sillä se voi häikäistä
  • Liian suuria valovoimakkuuden kontrastieroja, sillä suuret kontrastierot rasittavat silmiä
  • Liian pieniä valovoimakkuuden kontrastieroja, sillä voimakkuuseroilla saat luotua mielenkiintoisemman ja dynaamisemman vaikutelman tilaan

Kotitoimiston valaistus

Kotitoimistossa tilassa on usein muitakin käyttötarkoituksia kuin ainoastaan työskentely. Tällöin lisävalaistus työpisteelle on helpointa lisätä siirrettävillä pöytävalaisimilla.

Suurta valaistustehoa vaativa työtila kannattaa sijoittaa mahdollisuuksien mukaan erilleen pienempää valaistustehoa vaativista tiloista, jotta koko tilan valaistusta ei turhaan ylimitoiteta. Valotehon alentuminen kannattaa toteuttaa tilojen välillä portaittain.