Title

Valolla on erityinen merkitys meille suomalaisille. Se on merkkinä vuodenaikojen vaihtumisesta ja päivän pitenemisestä.  Ilman valoa emme näkisi värejä tai sävyjä tai huomaisi muotoja. Luonnossa valo on yksi elämän edellytyksistä.

Title

Valon avulla luomme tilan, joka heijastaa mielialaamme. Voimme korostaa parhaita puolia, häivyttää heikkouksia, lisätä tilantuntua. Valo kuljettaa meitä tunnelmasta ja tilanteesta toiseen.

Title

Valon värillä on suuri vaikutus tilan tunnelmaan.

Title

Työpisteen valoergonomiaan vaikuttaa työpisteen sijoittelu suhteessa luonnonvaloon ja käytettävissä oleviin valaisimiin ja niiden sijoitteluun.